Medlemskap

Alle utøvere som får plass på et av våre lag må melde seg inn i klubben vår. Dette gjøres via følgende skjema: 

Innmeldingskjema Utøvere SCL

Trenere (som ikke er utøvere), foresatte, styremedlemmer og øvrige medlemmer kan melde seg inn via følgende skjema:

Innmeldingsskjema for foresatt, trener (som ikke er utøver) og øvrige

 
Utøvere og medlemmer som ønsker å avslutte sitt medlemskap må melde seg ut av klubben ved å fylle ut skjemaet under. Husk at utmeldingen ikke er gjeldende før alle regninger er betalt og alt lånt utstyr er levert tilbake: 

Utmeldingskjema SCL